Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Zware metalen in het grondwater in Vlaanderen

Zware metalen in het grondwater in Vlaanderen

Uitgave 23-09-2013Dit rapport bespreekt de in 2011 gemeten concentraties arseen, boor, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel en zink in het freatisch en primair grondwatermeetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De ruimtelijke spreiding van die stoffen wordt op kaart voorgesteld en gerelateerd aan natuurlijke bronnen en aan menselijke activiteiten die een directe of indirecte invloed kunnen uitoefenen op de concentratie in het grondwater.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.