Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Publicaties / Waterverontreiniging in Vlaanderen in 2019

Waterverontreiniging in Vlaanderen in 2019

Uitgave 28-10-2020Dit rapport bespreekt de verontreiniging van oppervlaktewater door bedrijven, landbouw, gezinnen en incidentele verontreinigingen op basis van gegevens uit de emissie-inventaris water van de VMM van 2019.

Cover rapport waterverontreiniging in Vlaanderen 2019De voornaamste conclusies zijn:

 • De belangrijkste bronnen van verontreiniging in 2019 zijn:
  • de niet-gekoppelde en niet-gerioleerde gezinnen voor biochemisch zuurstofverbruik (62%), chemisch zuurstofverbruik (37%) en fosfor totaal (26%);
  • de landbouwsector voor de nutriënten stikstof totaal (53%) en fosfor totaal (32%);
  • de RWZI's voor chemisch zuurstofverbruik (35%) en fosfor totaal (29%).
 • De netto-emissies van bedrijven en gezinnen dalen in de periode 2010-2019.
 • De evolutie van de jaarlijkse netto-emissies uit afspoeling van landbouwpercelen toont voor stikstof geen eenduidige trend. Voor fosfor daalt de trend licht.
 • De totale influentvracht voor alle RWZI's in Vlaanderen stijgt licht in de periode 2010-2019. De evolutie van de effluentvrachten toont geen eenduidige trend.
 • Een belangrijk knelpunt is de werking van de overstorten.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.