Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Waterverontreiniging in Vlaanderen in 2018

Waterverontreiniging in Vlaanderen in 2018

Uitgave 17-12-2019Het rapport ‘Bronnen van waterverontreiniging’ bespreekt de verontreiniging van oppervlaktewater door de verschillende bronnen in 2018, en de inspanningen die gebeuren om deze te doen dalen.

In 2018 zijn de grootste drukken op het oppervlaktewater afkomstig van de gezinnen en de landbouwsector en in mindere mate van de RWZI’s en de bedrijven. Daarnaast hebben ook incidentele verontreinigingen een belangrijke impact op de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Sinds 2010 zijn er duidelijke dalingen van de drukken op oppervlaktewater, waarbij de grootste dalingen bij de gezinnen en de bedrijven worden waargenomen. De verwijderingsrendementen op RWZI’s lijken met de aanwezige technologie hun optima bereikt te hebben.

De zuiveringsgraad stijgt de laatste jaren gestaag, en komt eind 2018 uit op ca. 84 %.

Blijvende inspanningen zijn nodig om de belasting op oppervlaktewater te doen dalen.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.