Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Veldstudies naar monitoring van biota - Algemene trends en relaties

Veldstudies naar monitoring van biota - Algemene trends en relaties

Uitgave 07-07-2020Verscheidene stoffen gemeten in visweefsel overschrijden regelmatig de milieukwaliteitsnorm. Dat is het geval voor kwik, BDE’s, cis-heptachloorepoxide, PFOS en dioxines. Sinds 2015 meet de VMM gevaarlijke stoffen in levende organismen (biota), afkomstig uit Vlaamse oppervlaktewateren. Na vier jaar is de eerste meetcyclus voltooid en kunnen we de resultaten samenvatten.

Monitoring milieukwaliteitsnormen in biota

De resultaten tonen aan dat er sterke overschrijdingen van de milieukwaliteitsnorm (MKN) worden vastgesteld voor kwik, BDE’s, cis-heptachloorepoxide, PFOS en dioxines.

Voor stoffen zoals de pesticiden hexachloorbenzeen en dicofol, de industriële component hexachloorbutadieen en de vlamvertrager hexabromocyclododecaan werd slechts in minder dan 1% van de metingen een overschrijding van de MKN waargenomen.

De norm voor menselijke consumptie voor PCB’s en dioxines in paling wordt in respectievelijk 51% en 37,5 % van de Vlaamse waterlopen overschreden. De Vlaamse overheid raadt dan ook af om zelf gevangen paling of roofvis te consumeren.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.