Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Uitbreiding Klimaatportaal Vlaanderen met klimaatadaptatietools

Uitbreiding Klimaatportaal Vlaanderen met klimaatadaptatietools

Uitgave 25-04-2023Het Klimaatportaal Vlaanderen is uitgebreid met klimaatadaptatietools. De PLAN-tool geeft lokale overheden zicht op de mogelijke effecten van adaptatiemaatregelen op hun grondgebied. De PROJECT-tool helpt ontwerpers, ontwikkelaars of ondersteunende bureaus om op projectniveau te evalueren hoe klimaatbestendig de aanleg of heraanleg van een project is tegen 2050. Deze rapporten helpen je op weg.

Het rapport 'klimaatadaptatietools: methodologische beschrijving' beschrijft op hoofdlijnen de methode achter zowel de PLAN-tool als de PROJECT-tool. Specifiek wordt meer ingegaan op de opbouw en het beoogde doel van de adaptatietools, adaptatiemaatregelen, adaptatiedoelen, klimaateffectmodellen en adaptatie-potentieelkaarten. Voorts wordt ook beschreven hoe kwetsbaarheden worden bepaald, net als kosten, vermeden schade en co-benefits. Bij dit methodologisch rapport horen ook 5 bijlagen. Deze bijlagen kan je apart downloaden.

Het rapport 'klimaatadaptatietools: PROJECT-tool' beschrijft de werkwijze van de PROJECT-tool die je vindt op het Klimaatportaal Vlaanderen. Dit rapport werd in juni 2024 verder aangevuld en aangepast naar aanleiding van de nieuwe importfunctionaliteit voor shapefiles.

Rapport methodologisch (PLAN & PROJECT)

 Rapport projecttool (PROJECT)

 

Bijlagen bij methodologisch rapport (PLAN & PROJECT)


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.