Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Tijdelijk meetnet ammoniak in Natura 2000-gebieden – tussentijds rapport

Tijdelijk meetnet ammoniak in Natura 2000-gebieden – tussentijds rapport

Uitgave 13-01-2017De VMM meet de luchtconcentratie van ammoniak op 17 vaste meetplaatsen in Vlaanderen. Van juni 2015 tot juni 2016 is ammoniak ook gemeten op 106 bijkomende plaatsen. Dit tussentijdse rapport beschrijft de meetresultaten.
  • Meer dan de helft van de 123 meetplaatsen (56%) voldeed aan het kritiek niveau voor ammoniak ter bescherming van hogere planten (3 µg/m3)
  • De 106 tijdelijke meetplaatsen vertoonden een gelijkaardige verdeling van de ammoniakconcentraties als de 17 vaste meetplaatsen.
  • De vierwekelijkse ammoniakconcentratie was algemeen het hoogst in het voorjaar

Dit zijn maar enkele conclusies van het tijdelijke meetnet ammoniak. In het rapport bespreken we ook de regionale variatie van de meetresultaten. We besteden ook aandacht aan de representativiteit van de meetperiode.

Dit tussentijds rapport bevat enkel meetresultaten voor de ammoniakconcentraties en geen modelberekeningen. Dat komt aan bod in het eindrapport van deze studie.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.