Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Sedimentvangplan voor waterlopen eerste categorie

Sedimentvangplan voor waterlopen eerste categorie

Uitgave 01-01-2009Het sedimentvangplan biedt een overzicht per bekken van bestaande en gewenste sedimentvangen.

De focus van het plan ligt op de waterlopen van eerste categorie. Per knelpunt is nagegaan waar men stroomopwaarts optimaal het sediment kan opvangen. Het plan sluit af met een lijst van prioritair te bouwen sedimentvangen.

Ruimingswerken in verstedelijkt gebied worden vaak bemoeilijkt door de beperkte toegankelijkheid van de waterloop. Door stroomopwaarts van deze probleemgebieden sedimentvangen (slibvang of zandvang) aan te leggen, kan men massale afzetting van slib in deze gebieden voorkomen. Ook vanuit ecologisch standpunt kan het opportuun zijn om sedimentvangen in te richten. Met de realisatie van sedimentvangen beoogt men een kostenbesparing op het onderhoud van de waterloop door het sediment lokaal en opwaarts van een verontreinigingsbron te laten bezinken. Men kiest bovendien een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de kranen en vrachtwagens die ingezet worden bij het ruimen.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.