Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Rapportering drinkwaterkwaliteit 2012

Rapportering drinkwaterkwaliteit 2012

Uitgave 30-01-2014Dit rapport bespreekt de drinkwaterkwaliteit aan de kraan in 2012. Het is gebaseerd op de resultaten van de controleprogramma's van de watermaatschappijen.

Drinkwater is water bestemd voor menselijke consumptie, dat dus veilig en gezond kan gedronken worden. De wetgeving bepaalt dat het water dat geleverd wordt door de waterleveranciers en dat bestemd is voor menselijke consumptie, te allen tijde gezond en schoon moet zijn. In Vlaanderen moet het leidingwater aan de kwaliteitseisen voldoen op het punt waar het water ter beschikking komt van de klant: dus aan de kraan. Gezond drinkwater aan de kraan is dus een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de drinkwatermaatschappijen en hun klanten. De klant is immers verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de binneninstallatie. Hij bepaalt dus mee de kwaliteit van het water dat hij drinkt.

De kwaliteit van het water bestemd voor menselijke consumptie wordt op zeer regelmatige basis gecontroleerd conform de wettelijke bepalingen. De drinkwatermaatschappijen zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wettelijk verplichte controle. Jaarlijks maken ze een controleprogramma op dat moet worden goedgekeurd door de VMM. De resultaten van deze controles worden jaarlijks overgemaakt aan de VMM die de deze analyseert.

Op basis van de resultaten die de drinkwatermaatschappijen jaarlijks aanleveren, maakt VMM een rapport op over de drinkwaterkwaliteit aan de kraan.

Daarnaast geven de drinkwatermaatschappijen ook resultaten door van hun operationele monitoring: meetresultaten van staalnames in het leidingennetwerk. Die verwerkte resultaten vindt u in het deel ‘Drinkwaterkwaliteit in detail bekeken’.

Voor een gedetailleerder beeld van kwaliteit van het drinkwater dat bij u geleverd wordt, kan je steeds contact opnemen met je watermaatschappij.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.