Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Publicaties / Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in lucht, 2016-2018

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in lucht, 2016-2018

Uitgave 10-09-2019Dit rapport beschrijft de meetresultaten van de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) die de VMM in 2016, 2017 en 2018 in Vlaanderen uitvoerde. Het gaat hierbij om metingen van PAK’s in omgevingslucht en PAK’s in depositie.
  • De concentratie van benzo(a)pyreen in de omgevingslucht lagen in de periode 2016-2018 op alle meetplaatsen onder de Europese streefwaarde van 1 ng/m3.
  • Als de concentraties constant blijven in de tijd op het niveau van de periode 2016-2018 dan betekent dit gemiddeld over alle meetplaatsen 1 extra kankergeval op 70.000 inwoners.
  • Voor benzo(a)pyreen waren de meetwaarden gemiddeld 9 keer hoger in de winter dan in de zomer. Emissies door houtverbranding is hier vrijwel zeker de hoofdoorzaak van. Er is ook een zeer duidelijk verband tussen de omgevingstemperatuur en de PAK-concentraties, met de hoogste PAK-concentraties bij de laagste temperaturen.
  • Over het algemeen zien we, na jaren van dalende concentraties, terug een licht stijgende trend van de benzo(a)pyreenconcentraties in omgevingslucht in de periode 2016-2018. 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.