Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in lucht 2014-2015

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in lucht 2014-2015

Uitgave 31-01-2017Dit rapport beschrijft de meetresultaten van de polycyclische aromatische koolwaterstoffen die de VMM in 2014 en 2015 in Vlaanderen uitvoerde. Het gaat hierbij om metingen van PAK in omgevingslucht en PAK in depositie.
  • Over het algemeen zien we een dalende trend van de PAK-concentraties in omgevingslucht. Deze dalende trend zet zich verder in 2014 en 2015.
  • Op geen enkele meetplaats overschreden we de Europese streefwaarde voor benzo(a)pyreen in omgevingslucht (1 ng/m3 als jaargemiddelde).
  • In Sint-Kruis-Winkel in de Gentse kanaalzone maten we het hoogste jaargemiddelde voor benzo(a)pyreen (0,38 ng/m³ in 2014 en 0,28 ng/m3 in 2015). Op de landelijke meetplaats in Houtem maten we het laagste jaargemiddelde (0,08 ng/m³ in 2014 en 0,05 ng/m3 in 2015).
  • Zowel lokale als eerder regionale bronnen hebben een belangrijk aandeel in de PAK-concentraties. Op quasi alle meetplaatsen was het jaargemiddelde voor benzo(a)pyreen minstens het dubbele van het jaargemiddelde op de achtergrondlocatie in Houtem.
  • Gemiddeld waren de concentraties van benzo(a)pyreen 5 keer hoger in de wintermaanden dan in de zomermaanden. Ook voor de andere PAK bleek de gemiddelde concentratie in de winter telkens een stuk hoger dan in de zomer.
  • Voor PAK in depositie merkten we geen dalende trend in de periode 2014-2015. De hoogste waarden maten we in 2014 op de stedelijke meetplaats in Borgerhout (74 ng/(m3.dag)) en in 2015 op de industriële meetplaats in Zelzate (66 ng/(m3.dag)). Dit was respectievelijk 7 en 5 keer hoger dan op de landelijke meetplaats in Houtem.

    vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

    Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.