Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Onderzoek naar bron van kobalt als verontreiniging vanuit de waterzuivering en mogelijke oplossingen

Onderzoek naar bron van kobalt als verontreiniging vanuit de waterzuivering en mogelijke oplossingen

Uitgave 21-12-2020In deze studie wordt een onderzoek gedaan naar het gebruik van toeslagstoffen die kobalt bevatten in waterzuiveringen.

Deze studie moet ook een inschatting maken van het aandeel (lokaal en over gans Vlaanderen) van kobalt, dat via toeslagstoffen in de waterzuivering en vervolgens in het oppervlaktewater terechtkomt ten opzichte van andere bronnen. Het inventariseren van deze bronnen ligt evenwel niet binnen de scope van deze studie. Er werd van uitgegaan dat data van het VITO uit het WEISS-systeem als referentie kunnen gebruikt worden.

Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de impact van deze lozingen op de kwaliteit van het oppervlaktewater en het risico van deze route op het niet halen van de doelstellingen.
Naast het inventariseren van de emissies wordt in dit onderzoek ook nader ingegaan op mogelijke maatregelen ter reductie van de emissie van kobalt (en desgevallend andere verontreinigende stoffen).

De studie omvat volgende delen:
1. beschrijving van de bestaande toestand;
2. inventarisatie van gevaarlijke stoffen in toeslagstoffen gebruikt in waterzuiveringssystemen;
3. kwantificering van emissie kobalt via zuiveringssystemen en duiding ten opzichte van andere bronnen;
4. impactbepaling op de waterkwaliteit;
5. alternatieven en oplossingen.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.