Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied - resultaten MAP-meetnet 2019-2020

Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied - resultaten MAP-meetnet 2019-2020

Uitgave 09-12-2020Dit rapport beschrijft de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in het MAP-meetnet oppervlaktewater in 2019-2020. Het MAP-meetnet is ontworpen om de invloed van de landbouw op de waterkwaliteit op te volgen, meer bepaald ten gevolge van mestgebruik in de landbouw.

Cover nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied - resultaten MAP-meetnet 2019-2020De voornaamste conclusies:

  • Het aantal meetpunten met overschrijding van de drempelwaarde voor nitraat evolueert niet gunstig.
  • In de periode 2018-2020 is de jaargemiddelde nitraatconcentratie per afstroomzone nog met 4,4 mg gestegen ten opzichte van de periode 2015-2018 en ligt het doel 2022 MAP6 ligt nu verder af.
  • Hoewel de orthofosfaatconcentraties op 20% van de meetplaatsen een significante verbetering vertonen, is de toestand voor orthofosfaat nog steeds ongunstig. Op 64% van de meetpunten wordt de milieukwaliteitsnorm niet gehaald.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.