Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied, resultaten MAP-meetnet 2018-2019

Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied, resultaten MAP-meetnet 2018-2019

Uitgave 09-12-2019Dit rapport beschrijft de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in het MAP-meetnet oppervlaktewater. Het MAP-meetnet is ontworpen om de invloed van de landbouw op de waterkwaliteit op te volgen, meer bepaald ten gevolge van mestgebruik in de landbouw.
  • Het aantal meetpunten met overschrijding van de drempelwaarde voor nitraat evolueert niet gunstig.
  • Ook voor orthofosfaat zijn de resultaten ongunstig. Slechts 40 % van de meetpunten voldoet aan de milieukwaliteitsnorm.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid