Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Publicaties / Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied, resultaten MAP-meetnet 2018-2019

Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied, resultaten MAP-meetnet 2018-2019

Uitgave 09-12-2019Dit rapport beschrijft de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in het MAP-meetnet oppervlaktewater. Het MAP-meetnet is ontworpen om de invloed van de landbouw op de waterkwaliteit op te volgen, meer bepaald ten gevolge van mestgebruik in de landbouw.
  • Het aantal meetpunten met overschrijding van de drempelwaarde voor nitraat evolueert niet gunstig.
  • Ook voor orthofosfaat zijn de resultaten ongunstig. Slechts 40 % van de meetpunten voldoet aan de milieukwaliteitsnorm.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.