Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied, resultaten MAP-meetnet 2017-2018

Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied, resultaten MAP-meetnet 2017-2018

Uitgave 29-11-2018In dit rapport vind je de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in het MAP-meetnet oppervlaktewater. Het MAP-meetnet is ontworpen om de invloed van de landbouw op de waterkwaliteit op te volgen, meer bepaald ten gevolge van mestgebruik in de landbouw.
  • Het aantal meetpunten met overschrijding van de drempelwaarde voor nitraat evolueert niet gunstig. Al 5 winterjaren op rij is er weinig evolutie te merken in het aantal meetpunten met overschrijdingen en in het laatste winterjaar 2017-2018 is er een stijging tot 28% meetplaatsen met minstens 1 overschrijding.  Daarmee wordt de doelstelling voor 2018, zijnde maximum 5% meetplaatsen die de drempelwaarde overschrijden, niet gehaald en is een aanpassing van het huidig mestbeleid nodig. Op 77 % van de meetpunten wordt ofwel geen trend ofwel ene stijgende trend gedetecteerd.
  • Ook voor orthofosfaat zijn de resultaten ongunstig. Amper een derde van de meetpunten voldoet aan de milieukwaliteitsnorm en in 94% van de meetpunten wordt er ofwel geen trend ofwel een stijgende trend gedetecteerd.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.