Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied, resultaten MAP-meetnet 2017-2018

Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied, resultaten MAP-meetnet 2017-2018

Uitgave 29-11-2018In dit rapport vind je de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in het MAP-meetnet oppervlaktewater. Het MAP-meetnet is ontworpen om de invloed van de landbouw op de waterkwaliteit op te volgen, meer bepaald ten gevolge van mestgebruik in de landbouw.
  • Het aantal meetpunten met overschrijding van de drempelwaarde voor nitraat evolueert niet gunstig. Al 5 winterjaren op rij is er weinig evolutie te merken in het aantal meetpunten met overschrijdingen en in het laatste winterjaar 2017-2018 is er een stijging tot 28% meetplaatsen met minstens 1 overschrijding.  Daarmee wordt de doelstelling voor 2018, zijnde maximum 5% meetplaatsen die de drempelwaarde overschrijden, niet gehaald en is een aanpassing van het huidig mestbeleid nodig. Op 77 % van de meetpunten wordt ofwel geen trend ofwel ene stijgende trend gedetecteerd.
  • Ook voor orthofosfaat zijn de resultaten ongunstig. Amper een derde van de meetpunten voldoet aan de milieukwaliteitsnorm en in 94% van de meetpunten wordt er ofwel geen trend ofwel een stijgende trend gedetecteerd.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid