Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Nutriënten in oppervlaktewater en grondwater in landbouwgebied Resultaten 2020-2021

Nutriënten in oppervlaktewater en grondwater in landbouwgebied Resultaten 2020-2021

Uitgave 17-12-2021De resultaten van de MAP-meetnetten grondwater en oppervlaktewater worden in dit rapport getoetst aan de drempelwaardes voor nitraat uit het Mestdecreet en aan de milieukwaliteitsnorm voor orthofosfaat

Cover rapport Nutriënten in oppervlaktewater en grondwater in landbouwgebied Resultaten 2020-2021Een te hoge nutriëntenconcentratie in het oppervlaktewater en grondwater bedreigt de drinkwaterproductie en heeft een negatieve impact op de ecologische toestand van het oppervlaktewater.

Om de invloed van de landbouw op te volgen doet de VMM regelmatig metingen in grond- en oppervlaktewater. Deze meetnetten zijn actief sinds 1999 om het effect van de opeenvolgende Mestactieplannen (MAP) op te volgen.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.