Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Nutriënten in oppervlaktewater en grondwater in landbouwgebied – 2021-2022

Nutriënten in oppervlaktewater en grondwater in landbouwgebied – 2021-2022

Uitgave 23-12-2022De resultaten van de MAP-meetnetten grondwater en oppervlaktewater worden in dit rapport getoetst aan de doelstellingen en normen voor nitraat en orthofosfaat in kader van het mestbeleid.

Cover nutriënten in oppervlakte- en grondwater in landbouwgebied 2021-2022

Enkele vaststellingen:

  • In 22% van de meetplaatsen oppervlaktewater werd minstens één keer de drempelwaarde van 50 mg nitraat/liter overschreden, wat een daling is in vergelijking met de voorgaande winterjaren. De kwaliteit van het oppervlaktewater in winterjaar 2021-2022 lijkt daarmee qua stikstof terug hersteld na de een verslechtering gestart in 2017.
    Voor fosfor is er sprake van een langzame verbetering.
  • In 2021 werd bij gemiddeld 35,4% van de meetputten grondwater een overschrijding van de norm van 50 mg nitraat/liter vastgesteld, wat een toename is in vergelijking met voorgaande jaren.
  • Globaal genomen lijken er meer gebieden met stijgende trends dan met dalende trends, zodat eerder een verslechtering ontstaat.

Een te hoge nutriëntenconcentratie in het oppervlaktewater en grondwater bemoeilijkt gebruik als drinkwater en heeft een negatieve impact op de ecologische toestand van het oppervlaktewater en natuur die afhankelijk is van de kwaliteit van het grond- of oppervlaktewater.

Om de invloed van de landbouw op te volgen doet de VMM regelmatig metingen in grond- en oppervlaktewater. Deze meetnetten zijn actief sinds 1999 om het effect van de opeenvolgende Mestactieplannen (MAP) op te volgen. Dit rapport bevat de meest recente meetresultaten uit 2021 en 2022.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.