Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Neonicotinoiden in oppervlaktewater

Neonicotinoiden in oppervlaktewater

Uitgave 15-10-2018Sinds 2014 monitort de VMM de aanwezigheid van neonicotinoïden in de Vlaamse waterlopen. Dit rapport bespreekt de meetresultaten van 2014 tot 2017 op een 100-tal meetplaatsen. Met die meetplaatsen wordt voor Vlaanderen gebiedsdekkend een uitspraak gedaan over de aanwezigheid van neonicotinoïden.

Neonicotinoïden is de term voor een groep werkzame stoffen die verwant zijn aan nicotine. Wanneer deze stoffen in gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, dan verspreiden ze zich via sapstromen door de hele plant.

Deze meetcampagnes tonen aan dat vooral imidacloprid aanwezig was in de onderzochte meetplaatsen. Opvallend is dat het percentage overschrijdingen gedaald is tussen 2014 en 2017. De gebruiksbeperkingen sinds 2013 voor imidacloprid lijken te zorgen voor dalende concentraties in het oppervlaktewater, maar toch zien we in de helft van de onderzochte meetplaatsen een overschrijding van PNEC en/of MAC-waarde.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.