Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Monitoringsplan VMM: jaarlijkse rapportering van emissies, concentraties en modelresultaten voor NOₓ en NH₃ – editie 2018

Monitoringsplan VMM: jaarlijkse rapportering van emissies, concentraties en modelresultaten voor NOₓ en NH₃ – editie 2018

Uitgave 20-12-2018In dit rapport vergelijken we de berekende emissies met de vastgelegde emissietaakstellingen, bekijken we de concentraties en modelresultaten en bespreken we welke projecten lopende of afgerond zijn in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS).

Voor de vergelijking met de BAU-prognoses en bijhorende emissietaakstellingen per sector, blijkt dat de emissies van stikstofoxiden: 

  • voor de sectoren huishoudens, energie en handel en diensten de doelstelling voor 2015 nipt gehaald wordt;
  • voor de sectoren transport, landbouw en industrie liggen de emissies 2015, ondanks een dalende trend, hoger dan de doelstelling 2015;
  • voor alle sectoren, met uitzondering voor handel en diensten, is een duidelijk procentueel dalende trend aanwezig, doch iets minder sterk dan vooropgesteld;
  • de vooropgestelde procentuele reductiedaling 1990 tem 2015 wordt enkel voor de sector energie gehaald;
  • voor geen enkele sector de doelstelling BAU2020 wordt gehaald.

Voor ammoniak komen we tot onderstaande vaststellingen:

  • alle sectoren, met uitzondering van de transportsector, halen de doelstelling van 2015;
  • in 2030 komen alle sectoren tegemoet aan de vooropgestelde doelstelling;
  • procentueel blijft er een aanhoudende stijgende trend bij de sector huishoudens.

Verder zien we dat de verzurende depositie daalde tussen 2000 en 2017 met 37 %, maar vanaf 2013 is er weinig verandering in de verzurende depositie. Ook de vermestende depositie daalde, maar tussen 2013 en 2016 bleef de vermestende depositie nagenoeg stabiel, terwijl we in 2017 opnieuw een stijging vaststellen van 7% ten opzichte van 2016 en 8% ten opzichte van 2015.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.