Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Monitoring aandachtstoffen kaderrichtlijn Water: campagne 2018-2019

Monitoring aandachtstoffen kaderrichtlijn Water: campagne 2018-2019

Uitgave 31-01-2020Het rapport geeft een overzicht van de resultaten van de monitoringscampagnes van de aanwezigheid in de Vlaamse oppervlaktewateren van aandachtstoffen aangeduid door de Europese Commissie.

De monitoring van de ‘aandachtstoffenlijst’ is een Europese verplichting in uitvoering van de kaderrichtlijn Water en beoogt het detecteren van de aanwezigheid van potentiële gevaarlijke stoffen in de oppervlaktewateren. De lijst wordt om de 4 jaar aangepast. De aandachtstoffen die nu aangeduid zijn, behoren tot de insecticiden, antibiotica en hormonen.

  • Van de groep van de neonicotinoiden (soort van insecticiden) komen imidacloprid en thiacloprid het vaakst voor.
    • Imidacloprid  wordt de laatste twee meetjaren in ca. 80% van de metingen vastgesteld.
    • De aanwezigheid van thiacloprid schommelt over de meetjaren tussen 52% en 85%.
  • Van de antibiotica wordt enkel clarithromycine vastgesteld en dit met een percentage boven bepaalbaarheidsgrens tussen 40% en 53%. Amoxicilline en ciprofloxacine worden niet vastgesteld boven de bepaalbaarheidsgrens.
  • Van de hormonen werd enkel estrone op één meetplaats vastgesteld boven de bepaalbaarheidsgrens in het meetjaar 2016-2017. In de overige drie meetjaren was dit niet het geval.

Als bepaalde aandachtstoffen in de toekomst door de EU toegewezen worden aan de lijst van de gevaarlijke stoffen, worden deze opgenomen in de routinematige meetnetten van de VMM. 


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.