Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Publicaties / Luchtkwaliteit in Hoboken in 2014 en 2015

Luchtkwaliteit in Hoboken in 2014 en 2015

Uitgave 20-01-2017Dit rapport geeft een overzicht van de luchtkwaliteitsmetingen die de VMM en Umicore uitvoerden in Hoboken in 2014 en 2015. Het rapport bespreekt ook de trend van de luchtkwaliteit over de jaren heen. Vervolgens komt het gezondheidsluik aan bod. Tenslotte beschrijft dit rapport de emissies van Umicore.

In Hoboken ligt het non-ferro bedrijf Umicore. De activiteiten van dit bedrijf zijn vooral een bron van zware metalen in de omgevingslucht van Hoboken. Dit rapport met de meetgegevens van 2014 en 2015 geeft volgende conclusies:

  • In 2015 was er een overschrijding van de grenswaarde voor lood in fijn stof; de streefwaarden voor cadmium en arseen in fijn stof en de richtwaarde voor lood in totale depositie .
  • Tussen 2011 en 2015 trad er over het algemeen opnieuw een stijgende trend op.
  • Zware metalen hebben een invloed op de gezondheid. Voornamelijk voor lood er arseen zijn bronmaatregelen op korte tot middellange termijn aanbevolen.
  • Voor SO2, NO2, PM10 en PM2,5 respecteerden de gemeten waarden in 2014 en 2015 de Europese normen, er was wel een overschrijding van de advieswaarden van de WGO.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.