Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Luchtkwaliteit in Genk 2017-2019

Luchtkwaliteit in Genk 2017-2019

Uitgave 20-11-2020Dit rapport toont de luchtkwaliteitsmetingen die de VMM in de regio Genk tussen 2017 en 2019 heeft uitgevoerd en toetst die aan de advieswaarden voor gezondheid. Ook de trend van de luchtkwaliteit over de jaren heen en de uitstootgegevens van de bedrijven komen aan bod.

Cover rapport luchtkwaliteit in Genk 2017-2019De voornaamste conclusies:

  • De uitstoot door de industrie daalde sterk tussen 2000 en 2018. Toch zijn vanuit gezondheidskundig standpunt verdere inspanningen wenselijk om de emissies te doen dalen.
  • De PCB-waarden blijven hoog in het industriegebied.
  • Fijn stof respecteert de Europese regelgeving, maar niet alle WGO-advieswaarden.
  • Enkel in 2017 werd de Europese streefwaarde voor nikkel op één meetplaats overschreden.
  • In 2017 werden twee overschrijdingen van de WGO-advieswaarden gemeten voor tolueen. 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.