Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Luchtkwaliteit in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone – jaarrapport 2021

Luchtkwaliteit in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone – jaarrapport 2021

Uitgave 16-12-2022Dit rapport beschrijft de luchtkwaliteit in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone in 2021. De gemeten en gemodelleerde concentraties van stikstofoxides, fijn stof en zwarte koolstof, alsook de voornaamste bronnen van deze polluenten worden besproken. Veranderingen in emissies en gemeten concentraties van deze polluenten gedurende de afgelopen jaren komen ook aan bod.

Cover luchtkwaliteit in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone - jaarrapport 2021De voornaamste conclusies:

  • De jaargemiddelden van alle beschouwde polluenten (NO2, PM10, PM2,5, zwarte koolstof) zijn in 2021 iets hoger of gelijk aan de jaargemiddelden van 2020 (2020 was een jaar waarin luchtconcentraties sterk waren beïnvloed door de COVID-maatregelen). In vergelijking met de jaren vóór 2020, vertonen alle beschouwde polluenten nog steeds een dalende trend.
  • Voor NO2, PM10 en PM2,5 geldt dat de Europese grenswaarden op alle meetplaatsen in de Gentse agglomeratie en kanaalzone worden behaald. De advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), die strenger zijn dan de Europese grenswaarden, worden echter op geen enkele meetplaats en voor geen enkele van deze polluenten bereikt.
  • De voornaamste bronnen voor NO2 en zwarte koolstof zijn de industrie en het verkeer. Voor primair PM10-fijn stof zijn de voornaamste bronnen de industrie en op- en overslag bedrijven. Voor primair PM2,5-fijn stof zijn de belangrijkste bronnen de industrie en huishoudelijke houtverwarming (woningverwarming via houtstook).

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.