Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven - jaarrapport 2012

Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven - jaarrapport 2012

Uitgave 29-11-2013Dit rapport beschrijft de resultaten van de immissiemetingen van zwaveldioxide, stikstofoxides, fijn stof, zwarte koolstof, ozon, vluchtige organische componenten, dioxines en PCB’s.

De meetresultaten van deze polluenten worden getoetst aan de bestaande en toekomstige normen. Het rapport bespreekt ook de trend van de afgelopen jaren voor de gemeten polluenten.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.