Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven en de Antwerpse agglomeratie in 2015

Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven en de Antwerpse agglomeratie in 2015

Uitgave 22-12-2016Dit rapport beschrijft de resultaten van de metingen in de omgevingslucht in de Antwerpse haven en in de Antwerpse agglomeratie.

De VMM meet in de Antwerpse haven en agglomeratie de polluenten zwaveldioxide, stikstofoxides, fijn stof, zwarte koolstof, ozon, vluchtige organische stoffen, dioxines en PCB’s en PAK’s. De meetresultaten van deze polluenten worden getoetst aan de bestaande en toekomstige Europese normen. We toetsen de resultaten ook aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook bespreekt het rapport de trend van de afgelopen jaren voor de gemeten polluenten en de uitstoot van een aantal polluenten.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.