Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven 2020

Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven 2020

Uitgave 21-10-2021Dit rapport beschrijft de luchtkwaliteit in de Antwerpse haven in 2020. Zwaveldioxide, stikstofoxides, fijn stof, zwarte koolstof, ozon, vluchtige organische stoffen en PCB’s worden getoetst aan de Europese regelgeving en aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Het rapport bespreekt de trend van de afgelopen jaren en de uitstoot van een aantal polluenten.

Cover luchtkwaliteit in de Antwerpse haven 2020De voornaamste conclusies:

  • De emissies van SO2, NOx, PM10, PM2.5 en EC en de ozonprecursoren kennen een globaal dalende trend tussen 2000 en 2019.
  • De totale VOS-emissies dalen gestaag in de periode 2000-2015.
  • De industriële emissies van benzeen, tolueen en xyleenisomeren kennen een globaal dalende trend tussen 2010 en 2019. De industriële emissies van formaldehyde kennen een grillig verloop tussen 2009 en 2019.
  • De Europese grenswaarden voor SO2, NOx, PM10 en PM2.5 worden in 2020 gerespecteerd. De WGO-advieswaarden voor NOx worden ook gehaald. De WGO-advieswaarden voor SO2, PM10, PM2,5 worden nog vaak overschreden.  
  • De Europese grenswaarde en de VLAREM-richtwaarde voor benzeen worden in 2020 gerespecteerd. De WGO-advieswaarde voor tolueen wordt ook gerespecteerd.
  • De concentraties NO2 kennen een forse daling in 2020, wellicht door de coronamaatregelen. Er is in mindere mate ook een effect zichtbaar op de SO2-concentraties en zwartekoolstofconcentraties.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.