Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven 2019

Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven 2019

Uitgave 27-10-2020Dit rapport beschrijft de luchtkwaliteit in de Antwerpse haven in 2019. Zwaveldioxide, stikstofoxides, fijn stof, zwarte koolstof, ozon, vluchtige organische stoffen en PCB's worden getoetst aan de Europese regelgeving en aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rapport bespreekt ook de trend van de afgelopen jaren en de uitstoot van een aantal polluenten.

Cover jaarrapport luchtkwaliteit Antwerpe haven 2019De voornaamste conclusies:

  • Sinds 2000 meet de VMM een dalende trend voor de polluenten zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NO2), primair fijn stof (PM2,5) en niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS).
  • Sinds 2009 meet de VMM ook een dalende trend voor de polluenten fijn stof (PM10) en zwarte koolstof.
  • Sinds 2015 wordt de dalende trend niet verdergezet voor SO2, NO2, PM2,5 en NMVOS.
  • Het jaargemiddelde ozonconcentratie vertoont een licht stijgende trend. De informatiedrempel voor ozon (O3) werd 11 keer overschreden in 2019. De alarmdrempel en de Europese streefwaarde werden gerespecteerd.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.