Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Luchtkwaliteit in Beerse 2014-2017

Luchtkwaliteit in Beerse 2014-2017

Uitgave 19-11-2018Dit rapport geeft een overzicht van de luchtkwaliteitsmetingen die de VMM, Campine en Metallo Belgium hebben uitgevoerd tussen 2014 en 2017 in de regio Beerse. Ook de trend van de luchtkwaliteit over de jaren heen komt aan bod. In het rapport is er een toetsing aan de gezondheidskundige advieswaarden. Ook de gegevens over de uitstoot naar de lucht door de bedrijven in Beerse zijn opgenomen.

De Vlaamse milieumaatschappij voerde tussen 2014 en 2017 verschillende metingen uit in de regio Beerse. Op basis van deze resultaten kunnen we het volgende besluiten:

  • De meeste Europese grens- en streefwaarden en de Vlaamse grens- en richtwaarden voor zware metalen in fijn stof en depositie worden gehaald.
  • Er is enkel een overschrijding van de Europese streefwaarden van arseen en cadmium in PM10-stof en van de richtwaarde voor lood in totale depositie.
  • De drempelwaarden voor dioxine- en PCB depositie wordt nog steeds overschreden.
  • Het gezondheidskundig risico bij een levenslange blootstelling aan zware metalen, dioxines en PCB’s is niet verwaarloosbaar.
  • De uitstoot van zware metalen door de industrie daalt.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.