Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Luchtkwaliteit Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone 2020

Luchtkwaliteit Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone 2020

Uitgave 13-12-2021Dit rapport beschrijft de luchtkwaliteit in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone in 2020. De gemeten en gemodelleerde concentraties en de voornaamste bronnen van stikstofoxides, fijn stof en zwarte koolstof worden besproken. Daarnaast bespreekt het rapport de veranderingen in emissies en immissies van deze polluenten in de afgelopen jaren.

Cover luchtkwaliteit in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzoneDe voornaamste conclusies:

  • De gemeten jaargemiddelden voor NO2 en zwarte koolstof lagen in 2020 een stuk lager dan in 2019. Naast de algemeen dalende trend de voorbije jaren en een mogelijk effect van de opstart van de LEZ, speelde in 2020 ook het effect van de coronamaatregelen (minder verkeer), waardoor er minder uitstoot door verkeer was.
  • PM10: enkel dichtbij op- en overslag bedrijven treden lokaal mogelijke overschrijdingen op van de Europese grenswaarde voor het jaargemiddelde. De WGO-advieswaarde voor het jaargemiddelde (20 µg/m³) werd -voor het eerst- op één van de 6 meetplaatsen in de Gentse regio gehaald.
  • PM2,5: de gemeten jaargemiddelden blijven een dalende trend vertonen. De Europese regelgeving wordt gerespecteerd, maar de WGO-advieswaarden worden, net als elders in Vlaanderen, nog niet bereikt

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.