Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Uitstoot 2000-2017 en luchtkwaliteit 2018 in Vlaanderen / Uitstoot 2000-2017 en luchtkwaliteit 2018 in Vlaanderen - Samenvatting

Uitstoot 2000-2017 en luchtkwaliteit 2018 in Vlaanderen - Samenvatting

Uitgave 22-10-2019Dit syntheserapport zet de belangrijkste conclusies van de luchtkwaliteitsmetingen in Vlaanderen in 2018 en de emissies tot en met 2017 op een rijtje. Bovendien bespreken we welk effect de luchtvervuiling op de gezondheid en op de ecosystemen heeft.

coverBelangrijkste conclusies:

  • voor heel wat stoffen zien we een dalende trend op het vlak van uitstoot;
  • de uitstoot van industrie en de energiesector daalt;
  • maar het aandeel uitstoot door huishoudens neemt toe;
  • de luchtkwaliteit verbetert, met een duidelijke daling van fijn stof, zwaveldioxide en zware metalen. De luchtkwaliteit is beter dan een tiental jaar terug;
  • ook stikstofdioxide daalt, maar Vlaanderen haalt nog niet de Europese jaargrenswaarde;
  • de huidige luchtvervuiling heeft negatieve effecten op de gezondheid;
  • en ook vegetatie lijdt onder luchtvervuiling.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.