Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Lozingen in de lucht 2000-2015

Lozingen in de lucht 2000-2015

Uitgave 15-12-2016Uit het rapport ‘Lozingen in de lucht 2000-2015’ blijkt dat er in 2015 opnieuw minder luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen in Vlaanderen geloosd werden. Dat is een bevestiging van de algemeen dalende tendens die we sinds 2000 zien.

In dit rapport krijg je een overzicht van de emissies van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen door de industrie en energiesector, de gebouwenverwarming, het verkeer, de off-road machines, de land- en tuinbouw, de natuur en het landgebruik. Vervolgens wordt per thema dieper ingegaan op de emissies van een aantal specifieke parameters en het aandeel van de onderscheiden bronnen daarin. Ten slotte wordt stilgestaan bij de internationale rapporteringen.

Tussen 2000 en 2015 stijgt het relatieve aandeel van de gezinnen en het verkeer voor de meerderheid van de luchtverontreinigende stoffen. Dit betekent niet dat er geen maatregelen werden genomen om de uitstoot te verminderen, maar die compenseren niet altijd voor de toenemende activiteit in deze sectoren. Zo wordt bijvoorbeeld steeds meer hout verbruikt als verwarmingsbron. Dat is duidelijk merkbaar in de toename van het aandeel van de emissies door de gezinnen.

Bijlagen Lozingen in de lucht 2000-2015


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.