Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Lozingen in de lucht 2000-2012

Lozingen in de lucht 2000-2012

Uitgave 24-04-2014In dit rapport wordt eerst een overzicht gegeven van de emissies van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen door de industrie, de gebouwenverwarming, het verkeer, off-road, de land- en tuinbouw, de natuur en het landgebruik.

Vervolgens wordt per thema dieper ingegaan op de emissies van een aantal specifieke parameters en het aandeel van de te onderscheiden bronnen. Tenslotte wordt stilgestaan bij de internationale rapportering en ontwikkelingen.

Bijlagen bij het rapport Lozingen in de lucht 2000-2012.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.