Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Jaarrapport lucht - Emissies 2000-2016 en luchtkwaliteit in 2017 in Vlaanderen

Jaarrapport lucht - Emissies 2000-2016 en luchtkwaliteit in 2017 in Vlaanderen

Uitgave 14-09-2018Dit rapport beschrijft de Vlaamse emissies en de luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest.

Het bestaat uit volgende delen:

  • Deel I bespreekt per sector de emissies van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen in 2016;
  • Deel II geeft per polluent een overzicht van de emissies in 2016 en de concentraties in de omgevingslucht in 2017. Er gebeurt een toetsing aan de NEC-doelstellingen, aan de regelgeving voor luchtkwaliteit en aan de advieswaarden gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). De trend komt aan bod;
  • Deel III schat in welke impact luchtvervuiling op gezondheid en vegetatie heeft;
  • Deel IV focust op de luchtkwaliteit in aandachtsgebieden. Dit zijn de grote agglomeraties met meer dan 250.000 inwoners en regio’s met veel industrie;
  • Deel V vat de studies en projecten samen die de VMM in 2017 uitvoerde.

Download (23 MB)


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.