Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Publicaties / Gemeentelijke performantie-indicatoren – Rapportering 2014

Gemeentelijke performantie-indicatoren – Rapportering 2014

Uitgave 10-04-2017De gemeentelijke ecologische performantie-indicatoren kwantificeren de ecologische kwaliteit van de uitbouw en het beheer van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur. Dit rapport geeft de belangrijkste resultaten van de bevraging over werkjaar 2014.

Wist je dat?

  • In 80% van de gemeenten is de kennis van de hydraulische werking van de pompstations zeer goed.
  • Bijna een derde van de gemeenten doet helemaal geen preventieve ruiming.
  • Slechts 10% van de 9.000 gekende knelpunten staat geïnventariseerd als opgelost.
  • Bijna twee derden van de gemeenten is continu bereikbaar voor (telefonische) meldingen.
  • 58% van de gemeenten opteert voor een ‘gelijke’ behandeling van alle huishoudens: ofwel voorziet de gemeente riolering ofwel staat ze in voor een IBA.

Dit zijn slechts enkele vaststellingen op basis van de bevraging van de gemeenten over de gemeentelijke saneringsverplichting. Deze werd vertaald in 4 hoofddoelstellingen. Per hoofdtaak van de gemeenten worden verschillende vragen gesteld. In het rapport overlopen we alle vragen uit de web-bevraging en geven we duiding bij de antwoorden.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.