Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater 2019

Fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater 2019

Uitgave 28-09-2020Dit rapport geeft een beoordeling van de kwaliteitstoestand van de Vlaamse oppervlaktewateren in 2019 en de evolutie van de waterkwaliteit sinds 2007 aan de hand van meetresultaten voor fysisch-chemische parameters.

Cover fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater 2019De voornaamste conclusies zijn:

  • We meten in 2019 over het algemeen dezelfde resultaten als in 2018 wat betreft de algemene fysisch-chemische parameters in de Vlaamse waterlichamen. Voor sommige parameters wordt een lichte vooruitgang geboekt, voor andere een lichte achteruitgang. De droogte van de afgelopen jaren voorkomt mee een verdere verbetering van de waterkwaliteit.
  • De waterkwaliteit is nog ver verwijderd van de goede ecologische toestand die vooropgesteld wordt in de Europese en Vlaamse doelstellingen. Daarvoor moet een waterlichaam o.a. goed scoren voor totaal stikstof, totaal fosfor, zuurtegraad, opgeloste zuurstof en geleidbaarheid. Bv. voor totaal fosfor voldoet nog steeds minder dan 10% van de waterlichamen aan de norm.
  • Bijkomende inspanningen, zoals de uitvoering van de maatregelen die vastgelegd zijn in het stroomgebiedsbeheerplan, zijn absoluut noodzakelijk.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.