Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Publicaties / Fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater 2018

Fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater 2018

Uitgave 18-06-2019Dit rapport geeft een beoordeling van de kwaliteitstoestand van de Vlaamse oppervlaktewateren in 2018 en de evolutie van de waterkwaliteit sinds 2007 aan de hand van meetresultaten voor de algemene fysisch-chemische parameters.

Algemeen stellen we vast dat de algemene fysico-chemische waterkwaliteit in 2018 verbetert t.o.v. de vorige jaren. De impact van de droogte is duidelijk waarneembaar bij de stijgende geleidbaarheid.  Bepaalde parameters zoals orthofosfaat gaan er significant op vooruit, maar zijn toch nog ver verwijderd van de norm.

Verdere inspanningen om de normen te behalen, zoals in de stroomgebiedbeheerplannen vastgesteld, zijn noodzakelijk voor het bereiken van een goede ecologische toestand in de Vlaamse waterlichamen. Een goede ecologische toestand vereist namelijk dat een waterlichaam goed scoort voor zowel totaal stikstof, totaal fosfor, zuurtegraad, opgeloste zuurstof en geleidbaarheid.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.