Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Financiering van water in Vlaanderen in 2020

Financiering van water in Vlaanderen in 2020

Uitgave 19-04-2023Driejaarlijks maakt de VMM een rapport op over de financiering van water. In het huidig rapport wordt de analyse gemaakt van het jaar 2020. Er vloeide dat jaar zo’n 2,85 miljard euro naar het Vlaamse waterbeleid en -beheer. De meeste middelen werden gebruikt voor de inzameling en zuivering van afvalwater (49%), gevolgd door watervoorziening (35%) en watersysteembeheer (16%).

Cover financiering van water in Vlaanderen 2020

  • De middelen voor het Vlaams waterbeleid- en beheer nemen gestaag toe. In 2020 bedroegen deze zo’n 2,85 miljard euro.
  • Van de middelen gaat 49% naar de financiering van de inzameling en zuivering van afvalwater, 35% naar watervoorziening en 16% naar watersysteembeheer.
  • De grootste bijdrage aan de middelen wordt geleverd door de huishoudens. Zij zorgen voor bijna 60% van de middelen. Bedrijven dragen 35% bij en landbouwbedrijven 5%.
  • De drinkwaterfactuur is veruit het belangrijkste instrument voor de financiering van het waterbeleid. Via dit instrument wordt zo’n 52% van de middelen voor het waterbeleid en -beheer gegenereerd. De zelfvoorzieningen door de doelgroepen en de algemene middelen van de Vlaamse overheid dragen respectievelijk zo’n 24% en 21% bij. Heffingen zijn goed voor zo’n 3% van de financiering.
  • Het beheer van uitdagingen voor het watersysteem, zoals het beperken van de effecten van droogte, waterschaarste en overstromingen en het realiseren van ecologisch herstel, zijn erg afhankelijk van financiering via de algemene middelen. Voor de financiering van watersysteembeheer bestaat er vandaag in feite geen specifiek financierend instrument.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.