Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Publicaties / Evaluatie 1 jaar afsprakenkader Waterscan

Evaluatie 1 jaar afsprakenkader Waterscan

Uitgave 04-12-2018Het afsprakenkader Waterscan startte op 1 juli 2017. Na één jaar geeft dit rapport een overzicht van de implementatie van dit afsprakenkader Waterscan op basis van een enquête, een rapportering van de watermaatschappijen over de verschillende acties en een standpunt van Komosie.
  • Uit de enquête die de VMM uitvoerde, blijkt dat de waterscan nog onvoldoende gekend is bij de OCMW’s. Maar 24 % van de respondenten kent het instrument.
  • Het streefcijfer van 1.000 waterscans per jaar werd niet gehaald. AquaFlanders rapporteerde 342 waterscans: 194 bij beschermde klanten en 148 bij de verruimde doelgroep.
  • De wisselwerking tussen de watermaatschappijen en de energiesnoeibedrijven verloopt niet optimaal. De administratieve lasten van de vastgelegde workflow maken het moeilijk de waterscan in te zetten.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.