Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Effecten klimaatverandering op freatische grondwaterstanden

Effecten klimaatverandering op freatische grondwaterstanden

Uitgave 09-12-2022Dit rapport beschrijft de werkwijze en resultaten voor de berekening van de effecten van klimaatverandering op de freatische grondwaterstanden in Vlaanderen.

Het effect van klimaatverandering op de freatische grondwaterstanden wordt in eerste instantie berekend op een aantal meetlocaties verspreid over Vlaanderen. Dit effect wordt vervolgens vertaald naar gebiedsdekkende kaarten met een ruimtelijk extrapolatiemodel. De informatie uit het model en de resulterende kaarten scheppen samen een duidelijk beeld van de meest kwetsbare regio’s in Vlaanderen.

Het rapport besluit met een eerste inschatting van de mogelijke impact van wijzigende grondwaterstanden onder invloed van klimaatverandering, door de bekomen effectkaarten te kruisen met gevoelige receptoren.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.