Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Dioxine- en PCB-depositiemetingen in de periode mei 2016 – mei 2017

Dioxine- en PCB-depositiemetingen in de periode mei 2016 – mei 2017

Uitgave 25-10-2017Dit rapport beschrijft de resultaten van de depositiemetingen van dioxines en dioxineachtige PCB, uitgevoerd in het Vlaamse Gewest in de periode mei 2016 – mei 2017. Het rapport bespreekt bovendien de trend over de jaren heen.
  • De maandgemiddelde drempelwaarde werd overschreden op vijf meetplaatsen. Per meetplaats ging het om één tot vijf maandstalen;
  • De jaargemiddelde drempelwaarde werd gehaald op één meetplaats, namelijk in de woonzone van Genk. Op de andere meetplaatsen waar werd getoetst aan deze drempelwaarde, werd deze niet gerespecteerd. Deze toetsing is indicatief omdat de VMM nergens jaarrond meet;
  • De PCB-deposities zijn het hoogst in industriegebieden, waar er geen toetsing aan de drempelwaarden gebeurt. Omdat de PCB-deposities het hoogst zijn vlak bij de bron en dalen verder weg van de bron, kunnen deze deposities vooral in woonzones en agrarische gebieden die grenzen aan schrootbedrijven (shredders), leiden tot een overschrijding van de drempelwaarden;

Naast een groep van meetplaatsen nabij shredders met hoge PCB-waarden, stellen we vast dat er ook meetplaatsen zijn nabij shredders zonder hoge PCB-waarden. Dit is in bepaalde gevallen te wijten aan het uitvoeren van stofactieplannen en strengere acceptatieprocedures, opgelegd door de Afdeling Handhaving van het departement Omgeving. Deze maatregelen hebben immers als doel de verspreiding van stof beladen met PCB naar de omgeving tegen te gaan


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.