Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Dioxine- en PCB-depositiemetingen in de periode juni 2017 – april 2018

Dioxine- en PCB-depositiemetingen in de periode juni 2017 – april 2018

Uitgave 10-12-2018Dit rapport beschrijft de resultaten van de depositiemetingen van dioxines en dioxineachtige PCB’s, uitgevoerd in het Vlaamse Gewest in de periode juni 2017 – april 2018. Het rapport bespreekt bovendien de trend over de jaren heen.
  • Drempelwaarden worden nog steeds overschreden: de maandgemiddelde depositie was op 6 van de 9 meetplaatsen occasioneel hoger dan de maandgemiddelde drempelwaarde.
  • PCB-waarden nabij schrootverwerkende bedrijven zijn nog altijd hoger.
  • De PCB-waarden dalen vrij snel als de afstand tot het schrootbedrijf toeneemt. Dit betekent dat de regio met besmetting eerder klein is. Als er bewoning is, adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid om er geen eieren van eigen scharrelkippen te eten.
  • Een strikte opvolging van de dioxine- en PCB-deposities blijft hoe dan ook noodzakelijk om de impact van lopende en toekomstige milieuhandhavingsacties te evalueren.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.