Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Publicaties / Airborne EM kartering van zoet en zout grondwater in Vlaanderen

Airborne EM kartering van zoet en zout grondwater in Vlaanderen

Uitgave 14-05-2019Onze polders hebben van nature zout water in de bodem. Door het insijpelen van regenwater zijn er ook zoetwaterlenzen ontstaan. Deze zoetwaterlenzen zijn schaars. De verdeling tussen zoet en zout water werd in de jaren 1960 en 1970 al eens in kaart gebracht. 50 jaar later hebben we de verziltingsgraad opnieuw in kaart gebracht dankzij gespecialiseerde technologie.

Cover verziltingsstudie TopsoilIn het eerste deel van deze studie wordt de verdeling tussen zoet- en zout grondwater in kaart gebracht door middel van elektromagnetisch onderzoek vanuit de lucht. Elektromagnetisch onderzoek vanuit de lucht is de meest efficiënte methode om zoet en zout grondwater regionaal te karteren. Elektromagnetisch onderzoek vanuit de lucht in de Oostkust werd in opdracht van de VMM met succes toegepast. Het eerste deel heeft de naam FRESHEM Vlaanderen.

In deel twee van deze studie onder de naam GO-FRESH Vlaanderen volgt een verkennend onderzoek naar potenties om de zoetwaterbeschikbaarheid in het freatisch systeem te verbeteren, leidend tot een kaart met weergave van deze potenties én een voorstel tot implementatie van maatregelen op één of meerdere projectlocaties. In deel twee worden de resultaten van het eerste deel gebruikt om tot betere resultaten te komen.


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.