Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Actualisatie en verfijning klimaatscenario’s tot 2100 voor Vlaanderen - Appendix 2: Nieuwe modelprojecties voor Ukkel op basis van globale klimaatmodellen (CMIP5)

Actualisatie en verfijning klimaatscenario’s tot 2100 voor Vlaanderen - Appendix 2: Nieuwe modelprojecties voor Ukkel op basis van globale klimaatmodellen (CMIP5)

Uitgave 17-09-2015Dit is de 2e technische Appendix (Engelstalig) bij het MIRA rapport ‘Actualisatie en verfijning klimaatscenario’s tot 2100 voor Vlaanderen’ en tevens het eindrapport bij de parallele studie voor de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM. Ze rapporteert de resultaten van de CMIP5-modellen, die werden geanalyseerd voor Ukkel, aangevuld met bijkomende analyses om inzicht te geven in de exacte positie van de hoge-resolutie Belgische klimaatmodelresultaten (zie Appendix 1) binnen de bandbreedte die het IPCC naar voren schuift. Deze analyse was noodzakelijk om de hoge-resolutie klimaatruns te kunnen interpreteren. Vanwege de hoge computerkosten die de hoge-resolutie runs met zich meebrengen, werden voor België slechts twee CMIP5 modellen (EC-Earth-KU Leuven en Arpege-KMI) dynamisch neergeschaald (zie Appendix 1 bij dit MIRA-rapport). Een presentatie van enkel deze runs kan een vertekend beeld geven naar beleidsmakers toe en daarom is het kaderen in de bandbreedte van het IPCC absoluut noodzakelijk. Dit gebeurt in dit rapport. Daarna beschrijft dit rapport de nieuwe klimaatscenario’s, afgeleid op basis van die uitgebreide set aan nieuwe CMIP5-klimaatmodelsimulaties. In het kader van de parallelle studie voor de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM werden deze resultaten verder verwerkt tot het afleiden van klimaatscenario’s die specifiek bruikbaar zijn voor hydrologische en hydraulische impactanalyses, na toepassing van statistische neerschaling en de methode beschreven in Ntegeka et al. (2014).

Cover WR Klimaatscenario's 2015_appendix 2

onderzoekers: Hossein Tabari, Meron Teferi Taye, Patrick Willems, KU Leuven


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.