Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / September 2022 / Vervolledigen rioolinventaris: zit jouw gemeente erbij?

Vervolledigen rioolinventaris: zit jouw gemeente erbij?

14-09-2022
Momenteel zijn bijna alle gemeenten in Vlaanderen aangesloten op de AWIS-rioolinventaris. Die inventaris toont de toestand waarin de riolen zich bevinden en helpt het beheer (asset management) van de gemeentelijke en bovengemeentelijke rioleringsnetten op elkaar af te stemmen. Er wordt volop gewerkt aan het vervolledigen van deze inventaris.

Toestand rioleringsnetwerk

De gemiddelde leeftijd van de gemeentelijke riolen in Vlaanderen is 40 à 50 jaar. Barsten, wortel ingroei of andere beschadigingen kunnen riolen doen breken. Lekkende riolen kunnen verzakking van het wegdek veroorzaken en de omgeving vervuilen. De toestand van het rioleringsnetwerk in kaart brengen, laat toe om gepaste maatregelen te nemen, middelen optimaal in te zetten en de risico’s te verminderen. Op die manier kan je als gemeente mee zorgen voor een goed lokaal leefmilieu en vermijd je risico’s voor je burgers en bedrijven.

Aangesloten rioolinventaris september 2022

Bijna alle gemeenten zijn intussen aangesloten op de AWIS-rioolinventaris, maar daarmee is het einde van het stappenplan nog niet in zicht. De mijlpalen voor het in kaart brengen van de toestand van het rioleringsnet volgen elkaar snel op. Eind dit jaar moet de rioolinventaris volledig zijn, moeten we een risicokaart opgemaakt hebben en moet er een inspectieplan 2023-2027 liggen. 

Hiervoor worden de nodige aanpassingen aan de rioolinventarisapplicatie ontwikkeld en zijn de gegevenspartners volop bezig met het opmeten, voorbereiden, aanpassen en opladen van de noodzakelijke data.

Opmetingen putdeksels

Om de volledigheid van de rioolinventaris te toetsen, vergelijken we de opmetingen van putdeksels in het Grootschalig Referentie Bestand (GRB). Het doel is een dekking van 90% per gemeente.

De data van gemeenten die minder dan 90% scoren op deze indicator moet op zijn minst besproken worden in een overleg.

Dekkingsgraad september 2022

Daarbij worden een aantal criteria gehanteerd:

  • Is alle infrastructuur binnen de contouren van het zoneringsplan ingetekend (exclusief rode clusters/IBA’s)
  • Zijn de riolen langs huisaansluitingen ingetekend?
  • Worden bepaalde zones in een gemeente niet beheerd door de rioolbeheerder? (bv. luchthavencontouren aanleveren als ontheffingszone).
  • ...

Zit jouw gemeente mee op de trein i.v.m. asset management? Informeer je en bereid je voor op de volgende mijlpalen.

Meer informatie:

- Asset management »
- Volgende mijlpaal asset management »
Vragen over de rioolinventaris? Contacteer ons »

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.