Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / September 2021 / Samen tegen erosie in Vlaamse Ardennen

Samen tegen erosie in Vlaamse Ardennen

14-09-2021
De regio van de Vlaamse Ardennen is heuvelachtig en daardoor erg erosiegevoelig. Verschillende Vlaamse partners hebben binnen het Europese Triple C-project hun krachten gebundeld om te strijden tegen wateroverlast en erosie. Hiervoor werkten ze nauw samen met de landbouwers, lokale besturen en waterloopbeheerders. Op dinsdag 7 september hebben we de resultaten gepresenteerd op het slotevenement in Oostende.

De 3 C’s uit de projectnaam Triple C staan voor de Engelse termen

  • climate resilience: weerbaar zijn tegen een veranderend klimaat, 
  • catchment based: op stroomgebiedsniveau  
  • community based: in samenwerking met alle betrokken actoren.

Met dit project hebben we dan ook gefocust op een volledig stroomgebied: het erosieprobleem aanpakken van bron tot monding. Om de erosieknelpunten in kaart te brengen, maakte de VMM gebruik van het sedimentmodel WatemSedem. Het model laat toe de grootste sedimentpatronen in kaart te brengen en de impact in te schatten van het implementeren van maatregelen.

Daarbij werd samengewerkt met landbouwers omdat zij op hun percelen vaak af te rekenen hebben met de nadelige gevolgen van erosie. Er kwamen demo’s om landbouwers vertrouwd te maken met teelttechnische maatregelen, er werden grasbloemenstroken en bufferdammen aangelegd, en er kwam een oeverzone en sedimentvang langs de waterloop. 

Het Triple C project bracht niet alleen landbouwers samen om te werken aan een erosie en klimaatbestendig milieu, ook de kennisuitwisseling met projectpartners zorgde voor een stimulans in de strijd tegen erosie. 

Hoe dit alles in zijn werk is gegaan zie je in dit filmpje »

 

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van september 2021.

Bekijk alle artikels »

Combinatielogo Triple C - Interreg 2 zeeën

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.