Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / September 2021 / Gaverbeek weer zichtbaar als groene poort tot hippodroom

Gaverbeek weer zichtbaar als groene poort tot hippodroom

14-09-2021
Waregem Koerse was dit jaar het startschot voor een eerste luik in het project om de Gaverbeek opnieuw zichtbaar te maken. De ‘poort tot de hippodroom’ moet een groene, uitnodigende plek worden waar het aangenaam vertoeven is. De stad Waregem, de VMM en de Intercommunale Leiedal slaan voor het hele project de handen in mekaar.

In Waregem krijgen enkele sites langs de Gaverbeek de komende jaren een fikse opknapbeurt: de ingang van de hippodroom en het traject langs de hippodroom, het Spei en het Jeugdeiland. Het is de bedoeling om de Gaverbeek opnieuw zichtbaar te maken, om de belevingswaarde voor inwoners en passanten te verhogen en een aanzet te geven in de opwaardering van de waterloop langs diverse trajecten.

De Gaverbeek was vroeger een kronkelende visrijke beek, maar is de laatste decennia in een strak keurslijf gestoken: de Gaverbeek werd rechtgetrokken en zelfs ingekokerd, stukken werden gedempt en er werden verschillende stuwen geplaatst. Nu is het tijd om de Gaverbeek weer in ere te herstellen.

Gaverbeek 1

Tegen Waregem Koerse 2022

De timing voor het eerste, ambitieuze project werd niet toevallig gekozen. Waregem Koerse is al jaar en dag het uithangbord van de Gaverbeek. De werken zijn gestart na de Waregemse hoogdag van het jaar en moeten voltooid zijn voor Waregem Koerse van volgend jaar.

Wat nu oogt als een schrale parkeerplek, zal in de toekomst een groene ‘poort tot de hippodroom’ worden. Door de Gaverbeek op die beroemde locatie opnieuw zichtbaar te maken en in ere te herstellen, hopen de partners niet alleen de verbinding tussen het centrum en de hippodroom te versterken, maar ook een nieuwe, kwalitatieve publieke ruimte te creëren en een aanzet te geven in de opwaardering van de waterloop langs diverse trajecten.

Gaverbeek 2

Gewapend tegen klimaatveranderingen

De VMM zet al jaren sterk in op het herstel van waterlopen. Waar mogelijk mogen ze weer evolueren naar hun natuurlijke loop: ingekokerde waterlopen worden weer zichtbaar gemaakt en kronkelen waar het kan tussen meer natuurlijke profielen. Hierdoor wordt letterlijk meer zuurstof, licht en waterberging aan de waterloop gegeven en kan het bodem- en waterleven zich langzaam herstellen. Obstakels voor vissen worden weggehaald of omgeleid, waardoor ze weer vrij kunnen migreren naar hun paaiplaatsen. Ook rioleringsprojecten dragen bij tot een betere waterkwaliteit.

Ook voor de Gaverbeek zetten we sterk in op dat herstel. De voorbije jaren heeft de Intercommunale Leiedal een integrale visievorming opgesteld voor het hele stroomgebied van de Gaverbeek. Dat gebeurde in samenwerking met de betrokken gemeenten en andere externe partijen zoals de VMM. Onder meer wonen, werken, ontspannen en landgebruik kwamen aan bod. Zo moeten we de Gaverbeek samen kunnen uitbouwen tot een beekvallei, die beter gewapend is tegen toekomstige klimaatveranderingen.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van september 2021.

Bekijk alle artikels »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.