Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Oktober 2022 / Ontdek hoe de watertoets en informatieplicht gaan veranderen

Ontdek hoe de watertoets en informatieplicht gaan veranderen

13-10-2022
Op 30 september keurde de Vlaamse Regering een aantal ingrijpende wijzigingen aan de watertoets en aan de informatieplicht overstromingsgevoelig vastgoed principieel goed. Er moeten nog enkele stappen gezet worden voordat de regeling effectief in werking kan treden, maar de krijtlijnen zijn al duidelijk. De huidige watertoetskaart verdwijnt en de informatieplicht wordt geoptimaliseerd.

Welke wijzigingen worden er voorbereid?

Overstromingsscore A tot D 

De watertoetskaart met de aanduiding van de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden en de effectief overstromingsgevoelige gebieden zal in de toekomst verdwijnen. In de plaats komt een eenvoudiger systeem met scores van A tot D. Het zijn deze scores die ook al in andere domeinen worden gebruikt, die in de toekomst zullen moeten gecommuniceerd worden door verkopers en verhuurders van vastgoed.

Gebouw en perceel krijgen score

De huidige watertoetskaart kleurt de overstromingsgevoeligheid nu nog in voor een gebouw en het bijhorend perceel in zijn geheel. In de toekomst zal hier meer nuancering mogelijk zijn.
Zowel het gebouw als het perceel krijgen voortaan elk een aparte overstromingsscore. Zo zal het duidelijk zijn of overstromingen zich enkel beperken tot een deel van het (lager gelegen) perceel of ook de gebouwen bedreigen.

Watertoets

Geïnteresseerden krijgen meer details

Naast de globale scores voor het gebouw en het perceel, kunnen geïnteresseerden ook meer info opvragen over de globale score. Die extra informatie zal de bron van overstromingen duidelijk aangeven, namelijk:

  • Pluviale overstromingen: overstromingen door intense neerslag zoals tijdens zeer zwaar onweer of wolkbreuken
  • Fluviale overstromingen: grote rivieroverstromingen zoals we recent in juli 2021 nog hebben meegemaakt in onder andere het Demerbekken en Dijle-Zennebekken
  • Kustoverstromingen: overstromingen als gevolg van storm op zee

Zo kan je beter inschatten wat de oorzaak van het overstromingsrisico is en in welke mate een gebouw of perceel kans loopt op overstromingsschade.

Overkoepelende watertoetskaart vervangen door drie detailkaarten

De watertoetskaart is nu nog samengesteld op basis van heel veel verschillende informatiebronnen. Daardoor is het niet altijd in één oogopslag duidelijk waarom een bepaalde locatie al dan niet is ingetekend. In de toekomst zal dat wel duidelijk zijn en worden de drie verschillende overstromingsbronnen (fluviaal, pluviaal, kust) elk apart op kaart weergegeven.
Die drie kaarten zullen ook steeds gebaseerd zijn op de meest recente modelberekeningen, zodat de inkleuring van overstromingen op de kaarten aanzienlijk verfijnd wordt.

Watertoetskaart

Advieskaart bepaalt wie advies watertoets geeft

Ook de watertoetsprocedure zal in de toekomst efficiënter verlopen met een nieuwe advieskaart. Nu is er soms verwarring of er voor een project al of niet een advies moet worden gevraagd. Om dit te vermijden, zal een nieuwe advieskaart per perceel duidelijk aangeven of er een adviesverplichting is en aan welke waterloopbeheerder(s) een advies moet worden gevraagd

Hoe gaat het nu verder?

Na de definitieve goedkeuring volgt er natuurlijk nog communicatie over wanneer de wijzigingen juist van kracht worden. De nieuwe scores en kaarten zullen vanaf dan beschikbaar zijn via:

Vernieuwde watertoets vanaf 22 november 

Op 22 november 2022 organiseert de VMM een nieuw webinar klimaatadaptatie voor lokale besturen. Ditmaal zoomen we onder meer in op hoe lokale besturen en studiebureaus de vernieuwde watertoets zullen kunnen gebruiken om wateroverlast als een gevolg van het veranderende klimaat te voorkomen of beperken.

Bekijk het webinar »

 

 

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.