Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Klimaat / Klimaatoplossingen / Webinar vernieuwde watertoets als beleidstool voor lokale klimaatadaptatie

Webinar vernieuwde watertoets als beleidstool voor lokale klimaatadaptatie

22 november 2022 - In dit webinar focussen we op twee belangrijke beleidstools die binnenkort vernieuwd worden: de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en de watertoets/informatieplicht.

We voelen nu al de effecten van klimaatverandering in ons dagelijks leven. Het wordt natter in de winter, droger en heter in de zomer. We krijgen meer last van onweersbuien en zeer hevige regenval. 

In dit webinar zoomen we in op hoe lokale besturen en studiebureaus de vernieuwde watertoets en stedenbouwkundige verondering zullen kunnen gebruiken om wateroverlast als een gevolg van het veranderende klimaat te voorkomen of beperken.

Wat verandert er? Hoe kunnen de vernieuwde hemelwaterverordening en watertoetskaarten toegepast worden in de praktijk?

Snel naar een specifiek onderdeel?

0'15''

Verwelkoming

1'49"

De vernieuwde gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV)

10'31''
15'54''

De vernieuwde watertoets en informatieplicht

 

34'37''

41'52''

Q&A

Sprekers gaan in op vragen van de deelnemers »

Overzicht vragen en antwoorden die niet live aan bod kwamen »

61'04''

Slotwoord

Bernard De Potter (administrateur-generaal VMM) »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.