Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Oktober 2021 / Kwaliteit en verbruik drinkwater blijven stabiel in 2020

Kwaliteit en verbruik drinkwater blijven stabiel in 2020

14-10-2021
Ook in 2020 is de kwaliteit van het geleverde drinkwater door de waterbedrijven van goede kwaliteit in 99,48% van de gevallen. De totale hoeveelheid geleverd drinkwater blijft ongeveer gelijk. De Vlaamse waterbedrijven produceerden wat meer drinkwater en er werd minder aangekocht buiten Vlaanderen.

Jaarlijks rapporteren de waterbedrijven hun kwaliteitscijfers en kwantiteitscijfers aan de VMM die toezichthouder is op het drinkwater. De cijfers voor 2020 zijn verwerkt in een rapport en een beknopte fiche.

Kwaliteit van het water aan de kraan

De waterbedrijven zijn  verantwoordelijk voor het opvolgen van de kwaliteit van het water dat zij leveren aan hun klanten. Het aantal stalen dat zij moeten nemen is wel wettelijk vastgelegd: in 2020 werden 8.133 controles van parameter groep A (bewaking) en 477 controles van parameter groep B (audit) uitgevoerd bij de klanten. De resultaten tonen aan dat de drinkwaterkwaliteit aan de kraan ook in 2020 goed was. Het totale is hoger dan 99,48 %.

De meeste normoverschrijdingen zijn vastgesteld voor lood. Een verhoogde aandacht voor lood in drinkwater in Vlaanderen blijft nodig.

DrinkwaterbalansDe waterbedrijven volgen ook 208 verschillende pesticiden op: daarvan zijn er 24 pesticiden (22 werkzame stoffen en 2 relevante metabolieten), in een concentratie gemeten boven de rapporteringsgrens.

Als de waterkwaliteit niet voldoet, moet het waterbedrijf dit direct melden aan de toezichthouders. In 2020 ontvingen de toezichthouders 11 meldingen van een potentieel ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. De calamiteiten met de grootste impact werden veroorzaakt door bacteriologische besmettingen van het openbaar waterdistributienetwerk.

Bekijk hier het volledige rapport Drinkwaterkwaliteit – cijfers van 2020 »

Drinkwaterbalans

Drinkwater wordt geproduceerd uit grondwater of oppervlaktewater. De verhouding is ongeveer de helft voor beide. Er is een lichte daling van het percentage grondwater ten voordele van oppervlaktewater. De hoeveelheid drinkwater aangekocht van buiten Vlaanderen daalt, terwijl de eigen productie stijgt.

Het volume geleverd aan huishoudelijke klanten is, rekening houdend met jaarlijkse schommelingen, goed voor ongeveer 60% van het verbruik.  Het huishoudelijk verbruik blijft tussen 2011 en 2020 ongeveer stabiel. In dezelfde periode is het aantal inwoners in Vlaanderen aangegroeid met ongeveer 322.500. In 2019 was dit verbruik 31,0 m³ per inwoner per jaar. In 2020 was dat iets hoger, met name 32,2 m³. Omgerekend naar liter per dag komt dit neer op 88 liter per persoon per dag. 

De leveringen aan niet-huishoudelijk abonnees is dan weer licht gedaald in 2020. Een mogelijke verklaring voor deze verschuiving is de covid-pandemie: meer thuiswerk, lagere bedrijfsactiviteiten…. Ook de temperatuur en de lange periodes van droogte kunnen meespelen.

Het niet-geregistreerde verbruik bedroeg 73,6 miljoen m³ of zo’n 17,3% van het gedistribueerde water. Tussen 2011 en 2020 variëren deze cijfers weinig.

Gekoppeld aan de warme periodes zonder neerslag zijn in 2020 een aantal zeer hoge dagverbruiken genoteerd, dit zowel in mei als in augustus. De maandgemiddelden van mei en augustus lagen hoger dan de maxima van de vorige 5 jaar.

Bekijk hier het volledige rapport Drinkwaterbalans – cijfers van 2020 »

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van oktober 2021.

Bekijk alle artikels »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.