Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Oktober 2018 / Luchtkwaliteit verbetert, minder vervuilende stoffen in de lucht

Luchtkwaliteit verbetert, minder vervuilende stoffen in de lucht

17-10-2018
De voorbije jaren is de uitstoot van heel wat vervuilende stoffen afgenomen. De luchtkwaliteit in 2017 was beter dan een tiental jaar geleden. De huidige luchtkwaliteit heeft wel nog negatieve effecten voor de gezondheid en de vegetatie.

Luchtkwaliteit ondermaats voor gezondheid

Elke Vlaming woont in een regio met teveel dagen met hoge fijnstofconcentraties en te hoge concentraties aan ozon. Op plaatsen met veel verkeer zijn de concentraties van stikstofdioxides te hoog.

Luchtvervuiling kan ook leiden tot diverse gezondheidsklachten van uiteenlopende aard en ernst. Luchtvervuiling door fijn stof, stikstofdioxide en ozon zorgt in Vlaanderen nog steeds voor heel wat vroegtijdige sterftes.

VMM als kenniscentrum voor lucht
De VMM meet continu op 60 meetplaatsen met hoog geavanceerde meetstations. Bekijk de actuele waarden.
Op plaatsen waar we niet meten werken we met hogeresolutiemodellen tot op straatniveau. Dankzij het burgeronderzoek van VMM, de UAntwerpen en De Standaard op 20.000 plaatsen kunnen we deze modellen voor de verkeerspolluent stikstofdioxide nog verbeteren. Bekijk de concentratie stikstofdioxide in jouw buurt op www.curieuzeneuzen.be

Ook de vegetatie lijdt onder luchtvervuiling

Akkergewassen en loofbossen lijden in heel Vlaanderen onder een te hoge ozondosis. Hierdoor vermindert de opbrengst van landbouwgewassen en de groei van bossen. De vegetatie ondervindt ook schade door verzuring en vooral vermesting. In 2017 was de stikstofdepositie te hoog op 85 % van de oppervlakte natuur. De uitstoot van stikstof gebeurt vooral door land- en tuinbouw, maar ook verkeer is een belangrijke bron.

Gezinnen steeds belangrijker aandeel in de emissies

De industrie en de energiesector stoten steeds minder vervuilende stoffen uit. Door de vernieuwing van het wagenpark is er minder uitstoot per voertuig. Wel blijft het aantal voertuigkilometers stijgen en zijn vooral dieselwagens voor personenvervoer een belangrijke bron van vervuiling. Kijken we naar gebouwenverwarming dan daalt het verbruik van fossiele brandstoffen (zoals stookolie en steenkool) waardoor de emissies afnemen. Er wordt meer hout gestookt waardoor er meer fijn stof en kankerverwekkende stoffen in de lucht terecht komen. Gezinnen krijgen een steeds belangrijker aandeel in de uitstoot van vervuilende stoffen.

Luchtkwaliteit verbetert

De concentraties van heel wat vervuilende stoffen dalen in de omgevingslucht. Om de gezondheid te vrijwaren, de biodiversiteit in stand houden en de vegetatie voldoende te beschermen is wel een verdere verbetering nodig.

Lees het jaarrapport Lucht - Emissies 2000-2016 en Luchtkwaliteit in Vlaanderen

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.