Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / November 2022 / Kwaliteit en verbruik drinkwater 2021

Kwaliteit en verbruik drinkwater 2021

17-11-2022
In 2021 had 99,51% van het geleverde drinkwater door de waterbedrijven een goede kwaliteit. Dat loopt gelijk met 2020. De totale hoeveelheid geleverd drinkwater bleef ongeveer gelijk, zelfs terwijl het aantal inwoners toenam. Bij elk waterbedrijf was de hoeveelheid gelekt water lager dan in 2020. Momenteel voldoen 2 van de 6 waterbedrijven aan het streefdoel van de Blue Deal.

Kwaliteit van het water aan de kraan

cover kwaliteit drinkwater 2021Elk jaar rapporteren de waterbedrijven hun kwaliteitscijfers aan de VMM die toezichthouder is op het drinkwater. De waterbedrijven zijn verantwoordelijk voor het opvolgen van de kwaliteit van het water dat zij leveren aan hun klanten. Het aantal stalen dat zij moeten nemen is wettelijk vastgelegd. In 2021 werden 8.702 controles van parameter groep A (bewaking) en 464 controles van parameter groep B (audit) uitgevoerd bij de klanten. De resultaten tonen aan dat de drinkwaterkwaliteit aan de kraan ook in 2021 goed was bij meer dan 99,51%.

De meeste normoverschrijdingen zijn vastgesteld voor lood. Een verhoogde aandacht voor lood in drinkwater in Vlaanderen blijft dus nodig. De waterbedrijven volgen ook 221 verschillende pesticiden op: 16 pesticiden ervan werden gemeten in een concentratie boven de rapporteringsgrens. In 2021 werden ook 37 stoffen opgevolgd waarvoor nog geen norm is vastgelegd. Hier toetsen we aan de voorzorgswaarde. Bij perchloraat werd een verhoogde waarde vastgesteld. Perchloraat krijgt een wettelijke parameterwaarde.

Voldoet de waterkwaliteit niet, dan moet het waterbedrijf dit meteen melden aan de toezichthouders. In 2021 ontvingen de toezichthouders 12 meldingen van een potentieel ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

Naar het rapport Drinkwaterkwaliteit 2021 »

Drinkwaterverbruik

cover drinkwaterbalans 2021Ook in 2021 steeg het totale drinkwaterverbruik niet, zelfs niet terwijl het aantal inwoners toenam. De drinkwaterbedrijven leverden 352 miljoen m³ kraanwater. Het deel huishoudelijk watergebruik bedraagt 212 miljoen m³, het niet-huishoudelijk waterverbruik kwam neer op 140 miljoen m³.

Drinkwater wordt geproduceerd uit grondwater of oppervlaktewater. Voor het produceren van drinkwater werd 379 miljoen m³ ruwwater gewonnen, waarvan 45% afkomstig van grondwater en 55% van oppervlaktewater. Het aandeel grondwater daalt.

Voor 2021 was bij elk waterbedrijf de gerapporteerde Infrastructure Leakage Index (ILI) voor 2021 lager dan van 2020. Momenteel voldoen 2 van de 6 waterbedrijven aan het streefdoel van de Blue deal. Dit is een stap in de goede richting, al hebben de waterbedrijven nog een grote uitdaging om hier verdere vooruitgang in te boeken.

Naar het rapport Drinkwaterbalans 2021 »

 

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.